دستگاه گلدوزی تک کله تاجیما سری TCMX-8

قیمت :0

تولید کننده :تاجیما-ژاپن

TCMX-1
 • دستگاه گلدوزی و قیطان دوزی تک کله تاجیما سری TCMX-8
 • کنترل از راه دورکارگاه:
 • این سیستم به دستگاههاى گلدوزى که داراى کارگاه بزرگى هستند کمک مى کند تا اپراتور بتواند از فاصله اى نزدیک به سوزنها نقاط شروع و پایان خود را تنظیم نماید ، و باعث پایین آوردن ضایعات تولید شود .
 • چشمه دوزي ( بورینگ):
 • یک تیغه مخصوص، سوراخی را در پارچه ایجاد می کند و سپس سوزن و نخ ، سوراخ را به صورت باز می دوزند . اندازه سوراخ قابل تنظیم است و شکل آن می تواند در طی روند فیلم سازي به منظور بر آوردن خواسته شما تعیین شود .
 • دستگاه قیطان دوزي سرعت بالا:
 • مدلهاى جدید و متنوعى از قیطان دوزى و حلقه دوزى را مى توان با استفاده از دو نوع ابزار ، در طرحهاى گلدوزى پیاده کرد .
 • دستگاه قیطان دوزي K2 :
 • دستگاه قیطان دوزى که اختصاصاً بر روى ماشین هاى شنیل دوزى نصب مى شود .
 • سیستم گلدوزى پولک تایپ IV :
 • با این آپشن مى توان از سایز 2 تا 22 میلى متر پولک را درسایزها ،شکل ها و مدل هاى مختلف با توجه به نیاز کاربر گلدوزى کرد.
 • سیستم گلدوزى پولک تایپ III:
 • اکنون مى توان 4 سایز مختلف در سایزها و مدل ها و رنگ هاى مختلف را بر روى هر گلگى گلدوزى کرد به صورتى که هر دو نوع پولک برروى هر طرف کلگى پولکدوزى ، قابل اجرا مى باشد . این قابلیت در سرعت هاى بالا با دقت قابل اجرا است.

 

همه روزه از شنبه تا پنجشنبه 9 صبح تا 7 عصر
ساعت کاری فروشگاه مرکزی کاچیران